سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتمرکزبهداشتی درمانی جاورسیان
سال تاسیس:
مساحت: 6000متر مربع
زیربنا:550 متر مربع
نوع مرکز: دولتی
نام و نام خانوادگی مسئول مرکز بهداشتی درمانی: خانم دکتر آتینه نظریان
فاصله از مرکز بهداشت شهرستان: 27 کیلومتر 
 جمعیت تحت پوشش: 11524نفر
خانه های بهداشت تحت پوشش: 1- خانقاء سفلی  2- خانقاء علیاء 3- نوده 4- آدشته 5 – سوزان 6- دهسد 7- دهشیرخان 8- درمن
پایگاه ستاره دار شماره 3 جاورسیان
 
 
تعداد کادر
پزشک         2
ماما              2
پرستار         ......
بهیار            ......
کمک بهیار     ......
کارشناس بهداشتی مرد      ....1..
کارشناس بهداشتی زن      ......
کاردان بهداشتی مرد          ......
کاردان بهداشتی زن           ....1..
خدمات

خدمات پزشکی ویزیت بیماران -دارویی-مامایی-ازمایشگاه- بهداشت خانواده – بهداشت محیط – بهداشت حرفه ای- ایمن سازی - واکسیناسیون
 
 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved