سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتمرکزبهداشتی درمانی خنداب
سال تاسیس:
مساحت: 
زیربنا:
نوع مرکز: دولتی
نام و نام خانوادگی مسئول مرکز بهداشتی درمانی: آقای دکتر اکبر خدامرادی فیروز
فاصله از مرکز بهداشت شهرستان:  
 جمعیت تحت پوشش: 15024نفر
خانه های بهداشت تحت پوشش: 1- حسینیه 2- قالیباف 3- گازران 4- استوه 5 – طورگیر  
پایگاه شماره یک قلعه خنداب
پایگاه شماره دو حصار خنداب
 
تعداد کادر
پزشک          4
ماما              2
پرستار         3
بهیار            ......
کمک بهیار     ......
کارشناس بهداشتی مرد      ......
کارشناس بهداشتی زن      ......
کاردان بهداشتی مرد          ......
کاردان بهداشتی زن           ....1..
خدمات

خدمات پزشکی ویزیت بیماران -دارویی-مامایی-ازمایشگاه- بهداشت خانواده – بهداشت محیط – بهداشت حرفه ای- اورژانس – ایمن سازی - واکسیناسیون
 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved