سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتمرکزبهداشتی درمانی مهر سفلی

سال تاسیس:
مساحت: 
زیربنا:300 متر مربع
نوع مرکز: دولتی
نام و نام خانوادگی مسئول مرکز بهداشتی درمانی: خانم دکتر زهره نیک خو
فاصله از مرکز بهداشت شهرستان: 20 کیلومتر 
جمعیت تحت پوشش: 4059نفر

خانه های بهداشت تحت پوشش
1- مس سفلی
2- ایجان


تعداد کادر
پزشک (1)
ماما (1)
پرستار (0)
بهیار (0)
کمک بهیار (0)
کارشناس بهداشتی مرد (0)
کارشناس بهداشتی زن (0)
کاردان بهداشتی مرد (0)
کاردان بهداشتی زن (1)

خدمات
1- خدمات پزشکی ویزیت بیماران
2- دارویی
3-مامایی
4-بهداشت خانواده
5- بهداشت محیط
6- بهداشت حرفه ای
7- ایمن سازی
8- واکسیناسیون
 
 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved