سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتمرکزبهداشتی درمانی آقداش

سال تاسیس:
مساحت: 1000متر مربع
زیربنا: 500 متر مربع
نوع مرکز: دولتی
مسئول مرکز بهداشتی درمانی: خانم دکتر عاطفه پوینده
فاصله از مرکز بهداشت شهرستان: 32 کیلومتر 
 جمعیت تحت پوشش: 4151نفر

خانه های بهداشت تحت پوشش:
1- آلودر
2- صالحی
3- آقداشتعداد کادر:
پزشک (1)
ماما (1)
پرستار (0)
بهیار (0)
کمک بهیار (0)
کارشناس بهداشتی مرد (0)
کارشناس بهداشتی زن (0)
کاردان بهداشتی مرد (0)
کاردان بهداشتی زن (1)

خدمات:
1- خدمات پزشکی ویزیت بیماران
2- دارویی
3- مامایی
4- بهداشت خانواده
5- بهداشت محیط
6- ایمن سازی
7- واکسیناسیون
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved