سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتمر کز بهداشتی درمانی اناج
مرکز بهداشتی درمانی اناج

سال تاسیس:
مساحت: 
زیربنا:500 متر مربع
نوع مرکز: دولتی
نام و نام خانوادگی مسئول مرکز بهداشتی درمانی: خانم دکتر لیلا زال
فاصله از مرکز بهداشت شهرستان: 35 کیلومتر 
جمعیت تحت پوشش: 8644نفر

خانه های بهداشت تحت پوشش
1- اناج
2- کرکان
3- سناورد
4- مست علیاء
5- گوشه علیاء
6- مانیزان


تعداد کادر
پزشک (2)
ماما (2)
پرستار (0)
بهیار (0)
کمک بهیار (0)
کارشناس بهداشتی مرد (0)
کارشناس بهداشتی زن (0)
کاردان بهداشتی مرد (1)
کاردان بهداشتی زن (1)

خدمات
1- خدمات پزشکی ویزیت بیماران
2- دارویی
3- مامایی
4- آزمایشگاه
5- بهداشت خانواده
6- بهداشت محیط
7- ایمن سازی
8- واکسیناسیون
 
 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved