سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتمرکزبهداشتی درمانی دهچال

سال تاسیس:
مساحت: 
زیربنا:400 متر مربع
نوع مرکز: دولتی
نام و نام خانوادگی مسئول مرکز بهداشتی درمانی: آقای دکتر محمد دهقان
فاصله از مرکز بهداشت شهرستان: 15 کیلومتر 
جمعیت تحت پوشش: 7209نفر

خانه های بهداشت تحت پوشش:
1- خلوزین
2- سیران
3- قاسم آباد
4- فوران
5- علی آباد
6- گرماب
7- دهچال
تعداد کادر:
پزشک (2)
ماما (1)
پرستار (0)
بهیار (1)
کمک بهیار (0)
کارشناس بهداشتی مرد (0)
کارشناس بهداشتی زن (0)
کاردان بهداشتی مرد (0)
کاردان بهداشتی زن (1)

خدمات:
1- خدمات پزشکی
2- ویزیت بیماران
3- دارویی
4- مامایی
5- بهداشت خانواده
6- بهداشت محیط
7- ایمن سازی
8- واکسیناسیون
 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved