سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتمرکزبهداشتی درمانی دهنو

سال تاسیس:1382
مساحت: 
زیربنا:400 متر مربع
نوع مرکز: دولتی
نام و نام خانوادگی مسئول مرکز بهداشتی درمانی: خانم دکتر افسانه اشرقی
فاصله از مرکز بهداشت شهرستان: 5 کیلومتر 
 جمعیت تحت پوشش: 7209نفر
خانه های بهداشت تحت پوشش: 1- جوشیروان  2- دهنو 3- دیز آباد 4- راز گردان 5 – شاوه 6- چزان  7- غینرجه
 
 
 
تعداد کادر
پزشک         1
ماما              1
پرستار         ......
بهیار            ......
کمک بهیار     ......
کارشناس بهداشتی مرد      ......
کارشناس بهداشتی زن      ......
کاردان بهداشتی مرد          ......
کاردان بهداشتی زن           ....1..
خدمات

خدمات پزشکی ویزیت بیماران -دارویی-مامایی-ازمایشگاه- بهداشت خانواده – بهداشت محیط – بهداشت حرفه ای- ایمن سازی - واکسیناسیون
 
 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved