سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت                   

                               نام و نام خانوادگی: آقای جواد عباسی           سمت: کارشناس نظارت بر درمان
    شرح وظایف:
-نظارت برمراکز درمانی شهرستان از جهت رعایت استاندارد و قوانین وزارت بهداشت و درمان
-برخورد با مراکز درمانی غیر مجاز(افرادی که بصورت غیر مجاز اقدامات درمانی وپزشکی انجام می دهند)
-تایید مطب ها جهت گرفتن پروانه مطب
ارسال آمار بازدید های کارشناس نظارت بر درمان به معاونت درمان

مراکز بخش خصوصی تحت پوشش واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت ودر مان شهرستان خنداب 
مطب پزشک عمومی :
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
آدرس محل کار (مطب )
تلفن
1
آقای دکتر حسن منصوری
خنداب -  خیابان آیت ا... غفاری
08635622211
2
آقای دکتر عیسی خدادادی
خنداب -   خیابان آیت ا... غفاری
08635624120
3
آقای دکتر حسین جعفری
جاورسیان - خیابان مخابرات - روبه روی درمانگاه
08635642388
 
 
مطب دندانپزشکی :
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
آدرس محل کار (مطب )
تلفن
1
آقای دکتر کوروش صادقی بنیتس
خنداب خیابان ایت ا... غفاری
 
 
مرکز درمانی سوءمصرف مواد مخدر :
یف
نام مرکز
آدرس محل کار (مطب )
تلفن
1
دکتر احمدیان
خنداب - خیابان امام خمینی - جنب بانک صادرات
درمانگاه ارتش :

 دکتر امیر افخم رضایی                                        بلوار آیت ا... غفاری - جنب عکاسی هنر
دکتر حامد حسنی                                                   بلوار آیت ا... غفاری - جنب عکاسی هنر
                                             
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved