تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌‌آفرین

دستاوردها

تقویم دانشگاه

  • ۱۴ آذر
    روز رابطان بهداشت - مشارکت های اجتماعی
  • ۱۶ آذر
    روز دانشجو
  • ۲۵ آذر
    روز پژوهش